Gra Terenowa: Shemma Israel
12 czerwca 2017
Święta, święta i po świętach
27 grudnia 2017

Komentarz do Słowa na Niedzielę

Jan Chrzciciel przedstawiony w dzisiejszej Ewangelii jest posłany, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie. Ma on doprowadzić do wiary w Jezusa, a następnie do życia wiecznego. Jan nie nazywa siebie ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani nawet prorokiem, lecz głosem, którego misją jest wskazanie światu Zbawiciela. Jan uniża się, aby w centrum mógł być Chrystus. Działalność Jana Chrzciciela obejmowała także udzielenia chrztu. Miał on wyłącznie na celu przygotowanie na przyjście Jezusa Chrystusa, gdyż bliskie jest Królestwo Niebieskie.

Dziś także i my powinniśmy zastanowić się nad tym, jak możemy świadczyć o naszym Panu i Zbawicielu.

 

Patrycja Tłuczek