Ruch Światło-Życie?

To może od początku…

„Człowiek wierzący, jeśli nie chce ulec naciskowi środowiska, musi znajdować oparcie w chrześcijańskiej wspólnocie”, tak pisał święty Jan Paweł II w swojej książce pod tytułem: „ I wy bądźcie radośni”.

Cytując ten fragment pragnę zaznaczyć, jak ogromny wpływ na pogłębianie życia religijnego mają wspólnoty wierzących. Bowiem jedną z takich wspólnot jest właśnie Ruch Światło-Życie (od 1976 roku) wcześniej nazywany ruchem oazowym (ruchem katolickim młodzieży). Między innymi właśnie ja mogę się uważać za wielką szczęściarę poprzez poznanie tego charyzmatu – dokładniej charyzmatu Ruchu Światło-Życie!

Jesteś ciekawy, czym właściwie jest charyzmat? Przeczytaj sam: KLIK

Zacznę od tego, jak powstała oaza. Otóż sama koncepcja stworzenia wspólnoty wynikła z inicjatywy założyciela – księdza Franciszka Blachnickiego. Pierwsze spotkanie ruchu katolickiego odbyło się w sierpniu 1963 roku, wcześniej były to jedynie wyjazdy z ministrantami. Rekolekcje oazowe określa się tradycyjnie mianem rekolekcji zamkniętych, co w znacznym stopniu wskazuje na doniosłość roli w nastawieniu na pogłębianie życia religijnego uczestników. Do jej celów należy głębsze poznanie Boga, Jego tajemnic i prawd, a także realizowanie powołania życiowego oraz dążenia do doskonałości w Duchu Świętym.

Słowo „oaza” pierwotnie definiuje się jako miejsce rozkwitu życia, wokół którego znajduje się groźna człowiekowi pustynia. Jest więc ona miejscem ochłody, wypoczynku i odnowy sił oraz schronieniem, zaś w drugim znaczeniu „oaza” to dokładnie to samo, jednak w kontekście życia chrześcijańskiego – od chwili dołączenia do wspólnoty Kościoła ( tj. chrztu), do momentu wstąpienia do Królestwa Niebieskiego (osiągnięcia pełni życia wiecznego -nieba). 

 

W całym dążeniu do pracy nad sobą główną rolę odgrywa przykazanie miłości. „(…)człowiek, jako osoba jest bytem powołanym do posiadania siebie w dawaniu siebie, wtedy człowiek osiąga swoją pełnię, swoją doskonałość, kiedy w pełni siebie oddaje drugiej osobie”- tak opisuje osobę niemiecki duchowny Karol Rahner i tym też kieruję się  nasz Ruch. Miłość jest więc zasadą i źródłem stowarzyszenia. Ciekawie na ten temat wypowiadał się ks. Blachnicki podczas jednego ze swoich kazań. Poruszał on kwestie człowieka, który w pełni staje się sobą, realizuje siebie jedynie w relacji z drugą osobą. Wspomniał też, że to zjednoczenie się nie jest żadną formą rezygnacji z siebie, lecz dopiero ono daje możliwość dopełnienia w kreowaniu swojej odrębności i niepowtarzalności. Sam Jezus w ewangelii świętego Jana mówi „Abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. Dlatego też miłość agape (gr. miłość miłosierna) jest przykazaniem oazy (tzw. przykazaniem agape) i jeśli tą miłość da się urzeczywistnić, to właśnie ona stanie się oazą.

 

W Ruchu Światło-Życie nad wyraz ważną pozycję przypisuję się Niepokalanej. 11 czerwca 1973  w Krościenku nad Dunajcem kardynał Karol Wojtyła zawierzył wspólnotę ruchu Matce Kościoła. To dzięki Niej dokonał się plan Bożego Zbawienia, upatruje się w Niej najdoskonalsze urzeczywistnienie życia powierzonego w pełni Bogu, ideał człowieka oraz wzór osobowy do naśladowania, szczególnie przez kobiety.

 

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki zawsze oddawał dzieło oazy w ręce Niepokalanej i właśnie w tym roku (2017 r.) w sposób szczególny doceniona została jego służba na rzecz wspólnoty Kościoła.

Posłuchaj piosenki roku: KLIK

 

 

Stowarzyszenie religijnie duży nacisk kładzie na przeżywanie Eucharystii i przyjmowanie Komunii Świętej jak najczęściej, a także na codzienną modlitwę. Jedną z jej form jest charakterystyczny dla oazy jest „Namiot Spotkania” czyli medytacja nad Słowem Bożym.

 

 

  Nazwa pochodzi z Księgi Wyjścia: „Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był za obozem…A Jahwe rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem”.Wj 33,7n Taki sposób modlitwy rozpowszechnił ksiądz Blachnicki. Ma ona na celu zagłębianie i poznanie prawd zawartych w Piśmie Świętym.

Namiot spotkania? Nie zwlekaj i zajrzyj: KLIK

 

Przynależenie do wspólnoty wiąże się także z pewnymi obowiązkami. Czynnością jedną z trudniejszych, pomijając takie jak sprzątanie i dbanie o dobro ogółu, jest ewangelizacja. W dzisiejszych czasach wiele czynników nie sprzyja głoszeniu dobrej nowiny. Dzieje się coraz więcej zła, ludzie zapominają o Stwórcy, młodzież przestaje wyznawać swoją wiarę, gdyż jest to wśród rówieśników uważane za niemodne. Inni ludzie są na to zbyt leniwi, a także w niektórych dziedzinach nauka próbuje podważać istnienie Boga. Wszystko to ciągnie za sobą dalsze konsekwencje. Nie jest więc łatwo oznajmiać chwałę Bożą, jednak właśnie to należy do naszych  zadań – zadań oazowiczów, by przeciwstawić się prądowi, z którym płynie świat.

Wszelkiego rodzaju wspólnoty chrześcijańskie, w tym właśnie nasza Oaza jest szansą na odnowę w Duchu Świętym dla wielu błądzących dusz.

 

Od czasu Oazy Żywego Kościoła 1971 roku beatyfikowany ojciec Maksymilian Kolbe został patronem Ruchu. Dzieło oazy jest inspirowane przez jego duchowość i ideę powierzenia się Niepokalanej.  Stał się wzorem osobowym, więc jego opiece i orędownictwu należy polecić naszą  wspólnotę. Kim On był ? Czego dokonał? Odpowiedź znajdziesz w linku: KLIK

Symbolem przynależenia do oazy jest foska. Zawiera w sobie dwa greckie słowa ΦΩΣ (Fos – światło) i ΖΩΗ (Zoe – życie), połączone literą Ω (omega). Światłość zstępuję z niebios przenikając horyzont – nasze życie. W całości tworzy krzyż oparty na omedze – Duchu Świętym, bo tylko w Nim taka jedność światła i życia może się dokonać.

W Ruchu Światło-Życie można (a nawet trzeba!) się formować. Wyróżniane są poszczególne etapy dopasowywane do wieku uczestników. Formacja jest przeprowadzana w formie rekolekcji na wakacjach oraz w ciągu roku szkolnego na parafiach. Najwcześniejszym etapem jest Oaza Dzieci Bożych (ODB), kolejnym etapem jest Oaza Nowej Drogi ( OND) i ostatnim etapem jest Oaza Nowego Życia (ONŻ).

Rekolekcje wakacyjne to czas szczególnej łaski. Każdy turnus trwa  15 dni włącznie + dzień przyjazdu i odjazdu. Opłata za wyjazd jest rożna – w zależności od danego roku. Może być ona w części dofinansowywany przez naszą parafię lub, jeśli sytuacja finansowa tego wymaga, nawet w całości. Ukończenie formacji, co najmniej z zakresu ONŻ pozwala na późniejsze objęcie funkcji animatora.

Co więcej, istnieje również gałąź Oazy nazywana Domowym Kościołem, w której formują się małżonkowie.

Więcej informacji na ten temat można zdobyć tutaj: KLIK

Istnieje także oaza kapłańska – Unia Kapłanów Chrystusa Sługi, oraz zgromadzenie dziewic konsekrowanych – Instytut Niepokalanej Matki Kościoła.

A więc już podsumowując , mamy ODB, OND, ONŻ, DK ( Domowy Kościół) UKCS, INMK, każdy więc znajdzie miejsce dla siebie. Chyba właśnie to najbardziej kocham w Ruchu Światło-Życie. „Służę, więc jestem” nic dodać nic ująć.

PS Nawet animator nie „spoczywa na laurach”, formacja trwa cały czas. Jak? Właśnie tak: KLIK

OAZA SIĘ CIĄGLE ROZRASTA !

Jest już w 35 krajach !

Zatem, czego więc Ty nie miałbyś się włączyć w to piękne dzieło?

Dalej nie przekonany/-a? Duch Święty już się zatroszczy, przynajmniej na zachętę zostawiamy parę ciekawych filmików:

 

KLIK

KLIK

KLIK